budowa nowego biura obsługi na cmentarzu przy ul. Goetla etap II

Katowickie Cmentarze Komunalne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katowickie Cmentarze Komunalne
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-266 Katowice, ul. Murckowska
 • Telefon/fax: tel. 322551551 , fax. 322517055
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Cmentarze Komunalne
  ul. Murckowska 9
  40-266 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322551551, fax. 322517055
  REGON: 003543014

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  budowa nowego biura obsługi na cmentarzu przy ul. Goetla etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  budowa nowego biura obsługi na cmentarzu przy ul. Goetla w Katowicach etap II zgodnie z SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną